Missie

Camelot wil een vereniging zijn, een draaischijf met éénheid in verscheidenheid, die constructieve bijdragen wil leveren aan een kwalitatief hoogstaand cultuurbeleid in Oostende, het kustgebied, in het bijzonder en Vlaanderen in het algemeen, met nastreven van een internationaal, universeel en multiverseel niveau. Haar belangstellingssfeer lig, zonder uitsluiting van nieuwere kunstvormen, vooreerst op het vlak van de plastische kunsten, de podiumkunsten, de literatuur, de muziek en de film. Daarbij zal zij inzonderheid de sociale dimensie in ere houden en nastreven aan haar activiteiten een maatschappelijke dimensie te geven.
Camelot is een non-profiet platform waar mensen mekaar ontmoeten om nieuwe ideeën en projecten te ontwerpen en bestaande te steunen. Camelot is een vzw gewijd aan het rondstrooien van nieuwe ideeën in de wereld van de kunst.